Patiënten van een CAM-huisarts leven langer én zijn goedkoper Onderzoek van de universiteit van Tilburg laat zien dat patiënten van CAM-huisartsen, afhankelijk van leeftijd en type CAM, minder ziektekosten) en lagere sterftecijfer hebben. De kosteneffectiviteit van CAM werd onderzocht door de kosten te vergelijken met die van een reguliere geneeskundige behandeling. In het onderzoek is gekeken naar 3 hoofdstromingen binnen CAM, namelijk antroposofische geneeskunde, accupunctuur en homeopathie. De gegevens over kosten gemaakt door de (CAM-)huisarts, het ziekenhuis, of voor farmaceutische en paramedische zorg (basispakket en aanvullend pakket) werden verkregen van een ziektekostenverzekeraar uit de omgeving van Den Haag (Azivo). De kosteneffectiviteit van behandelingen van 1913 reguliere artsen is vergeleken met die van 79 CAM-artsen. Van deze 79 CAM-artsen zijn er 25 acupunctuurarts, 28 homeopathisch arts en 26 antroposofisch arts. Voor al deze artsen geldt dat zij naast hun reguliere medische graad ook een aanvullende; volgens hun beroepsvereniging gecertificeerde training hebben doorlopen in acupunctuur, homeopathie of antroposofie. In totaal werden data en ziektekosten gegevens verkregen (2006-2009) van 151.952 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 38,4 jaar, waarvan 53% vrouw.

Vanwege de grote verschillen in gezondheid en benodigde gezondheidszorg van de verschillende leeftijdsgroepen werden de kostenanalyses apart uitgevoerd voor verschillende leeftijdsgroepen (0-24, 25-49, 50-74 en 75+). De kosten van patiënten met een CAM-arts zijn 7% (ca. € 140,- per jaar) lager dan die voor patiënten met een regulier werkende huisarts. Deze lagere kosten zijn het gevolg van minder geneesmiddel- en ziekenhuiskosten. Een groot voordeel wordt met name gevonden in de leeftijdsgroep van 75+ die een antroposofische huisarts bezoekt; (€ 1.000 minder op jaarbasis).
Na correctie op demografische verschillen, blijkt dat de leeftijdsgroep 25-49 met een acupunctuur arts € 60,- per kwartaal goedkoper uit is. De 75+ groep bespaart met een antroposofische huisarts ca € 400 per kwartaal. Kostenbesparing (ca. 15%) voor de homeopathisch werkende artsen worden gevonden in de 3 laagste leeftijdsgroepen. Naast de kosteneffectiviteit tussen de 2 groepen werd er ook gekeken naar een verschil in sterftecijfers. Ook hier wordt een verschil gevonden dat positief was voor de patiënten van een CAM-arts. Patiënten met een CAM huisarts hebben significant lagere sterftecijfers.

Er zijn verschillende verklaringen voor de gevonden verschillen. Patiënten die meer gezondheidsbewust zijn kiezen mogelijk sneller voor een CAM-arts. Door een beperkte zorgvraag kunnen gezondheidskosten lager zijn. De uitkomsten kunnen ook het gevolg zijn van een grotere focus van de CAM-arts op preventief werken aan de gezondheid en minder overbehandeling.
Het lagere sterftecijfer en de gunstige kosteneffectiviteit uitkomst voor de CAM-artsen maken meer onderzoek naar dit onderwerp wenselijk.

Kooreman P and Baars E.W. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur J. Health Econ. DOI 10.1007/s10198-011-0330-2 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vsmliteratuur@vsm.nl